Om Dan Sweep A/S

Oprindeligt var Kai Verner Kristensen uddannet mekaniker og havde ingen planer om at etablere sig som selvstændig

 

Kai Verner Kristensen havde ikke forestillet sig, at han skulle blive selvstændig, da han uddannede sig til mekaniker, men i dag har han 27 feje- og 5 brøndrensningsbiler kørende.
 
En stribe af tilfældigheder gjorde Kai Verner Kristensen til selvstændig entreprenør med gadefejning og rensning af rendestensbrønde som speciale.

 

Oprindeligt blev han uddannet mekaniker og havde ingen planer om at etablere sig som selvstændig.

 
Han blev hentet til fejemaskinfabrikken Beam i Them ved Silkeborg for at vedligeholde maskinerne i virksomhedens entrepenørafdelingen, og da den senere blev solgt fra, fulgte Kai Verner Kristensen med over til de nye ejere som leder af entrepenørdelen.
 
I 1992 havde konkurrencesituationen imidlertid ændret brancen markant, og virksomheden blev solgt til et udenlandsk firma. Dette medførte ændringer, som gjorde, at Kai Verner overvejede at starte sit eget firma. Han fik samtidig en henvendelse fra én af de store kunder, som var interesseret i et samarbejde med ham, hvis han startede sin egen virksomhed. Resultatet var en langtidskontrakt med kunden, og Dan Sweep var en realitet.
 
I dag omfatter vognparken 27 fejebiler og 5 brøndrensere til rendestensbrønde og en vandvogn til vanding af træer.. Hovedaktiviteten er opsamling af asfalt efter asfaltfræsere. I sommerhalvåret er ca. 15 biler fast beskæftiget med asfaltarbejde og tømning af rendestensbrønde for firmaerne Colas- LMK- Pankas- Dob og NCC. De øvrige fejebiler fejer gader og veje for flere kommuner og amter fordelt over hele Jylland og Fyn.
 
Foruden fejearbejde for kommunerne har Dan Sweep en række andre kunder med store asfalterede udendørsarealer. Det drejer sig bl.a. om virksomheder som Dansk Transportcenter og Danfoss.
Ud over fejningen har Dan Sweep 5 biler, der renser rendestensbrønde for nogle af Vestdanmarks kommuner og amtskommuner.
Til forside
Svendborg Kommune har udviklet et GPS-system, der sparer både tid og penge. GPS'en findes i slamsugerbiler.
Her i vores nyhedsmodul finder du alle de seneste nyheder fra vores virksomhed.

Dan Sweep A/S

Viborgvej 35, Pårup  //  7442 Engesvang

Telefon: 86 86 91 61

Mobil: 20702866

Læs mere om Beamsweepers her...

Dan Sweep A/S   //   Viborgvej 35, Pårup   //   Telefon: 86 86 91 61   //   Mobil: 20702866   //   CVR: 27663605   //   E-mail: kai@dansweep.dk